Mixed Warriors (M/V) 17+ jr

Warriors (mannen en vrouwen vanaf 17 jaar)

Systema is een vechtvorm, maar geen vechtsport en kent geen regels. Dit is belangrijk omdat een agressor zich ook niet laat leiden door regels. Uiteraard trainen we in deze les, met mannen en vrouwen, beheerst en met respect zodat iedereen in de les zich veilig voelt en is.

Er is aandacht voor biomechanische principes  en intuïtief vechten. Je ‘stampt’ geen technieken, maar leert begrip en beheersing van de principes. Hiermee ben je niet afhankelijk van hoe een gevecht verloopt (als hij dat doet, dan doe ik dit enz..), maar pas je intuïtief de juiste oplossingen toe. Zo ontstaan in feite ter plekke technieken en zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt.

Ontspannen, ademen, structuur en bewegen zijn de pijlers onder Systema. Dit ervaar je in de lessen en je zult merken dat dit positief doorwerkt in je ‘gewone’ leven.

Door de lessen ga je onder meer:

  • Beter ademen, meer ontspannen
  • Fitter, sterker en soepeler worden
  • Bewuster en effectiever communiceren
  • Gevaarlijke situaties herkennen en er mee leren omgaan
  • Leren loskomen uit grepen en klemmen, je ontdoen doen van jouw aanvaller
  • Aanvaller(s) moeiteloos naar de grond werken
  • Stoten, trappen kunnen ontwijken
  • Systema stoten en trappen beheersen
  • Leren omgaan met, je verdedigen tegen, meerdere aanvallers
  • Verdediging tegen wapens leren.

Zelfverdediging o.b.v. Systema betekent een algemene weerbaarheid ontwikkelen, die bijdraagt aan je dagelijkse leven.
Nog onbekend met Systema? Bekijk eens de  onderstaande video’s. Interesse en ervaren hoe het is? Meld je dan nu aan voor 2 gratis proeflessen!