Privacy

Privacy beleid (AVG)

Uw privacy
Phoenix Systema is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegeven van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven op welke wijze Phoenix Systema persoonsgegeven verwerkt van deelnemers en bezoekers van de website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van deelnemers en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Phoenix Systema zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor het verwerken van de gegevensverwerking is de eigenaar en de gevolmachtigde van Phoenix Systema.

Indien u de gegevens wilt inzien die wij van u gebruiken en met welk doel, dan kunt u ons via info@phoenixsystema.nl benaderen.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Phoenix Systema uw persoonsgegeven verzamelt en verwerkt. Phoenix Systema beschikt als verantwoordelijke over persoonsgegevens, te weten: Voorletters, voor- en achternaam, geboortedatum, adres, postcode en plaats, telefoonnummer, emailadres en bankgegevens. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Phoenix Systema deze persoonsgegevens voor het ledenbestand en de inning van contributie.

Voor haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Phoenix Systema persoonsgegevens van u:

  • wanneer u een lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden
  • bij betalende leden van Phoenix Systema worden uw gegevens opgeslagen in beheer van de eigenaar en gevolmachtigde van Phoenix Systema
  • wanneer u contact heeft met Phoenix Systema. Dit contact kan telefonisch zijn,
  • maar ook indien u ons via e-mail benaderd, het contactformulier invult of gebruik maakt van onze (mobiele) website.
  • om deelnemers op de hoogte te houden van de diensten van Phoenix Systema.

E-mail
Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie en nieuws over Phoenix Systema.

Recht van verzet
U kunt uw toestemming voor informatie en nieuws altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende informatie door een mail te sturen naar info@phoenixsystema.nl onder vermelding van afmelden informatie.

Gebruik van persoonsgegevens door derden
Phoenix Systema laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social media
Phoenix Systema is actief op Facebook. Het doel hiervan is om nuttige en relevante informatie te bieden en/ of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Phoenix Systema probeert in te gaan op relevante vragen en opmerkingen. Phoenix Systema behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht ontleend worden. Indien Phoenix Systema naar aanleiding van een vraag/ opmerking of discussie (persoons-) gegevens vast zal leggen. Zal deze uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Phoenix Systema is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens die door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met info@phoenixsystema.nl

Phoenix Systema heeft een besloten gedeelte waarvan deelnemers van Phoenix Systema lid kunnen worden. Hierop zal specifieke informatie voor deelnemers staan. Als een deelnemer lid wordt van dit besloten gedeelte geeft hij/ zij daarmee ook toestemming voor eventueel gebruik van zijn/ haar foto’s. Mocht u hiervoor geen toestemming geven dan kunt u ons alsnog mailen op info@phoenixsystema.nl

Apps
Phoenix Systema maakt geen gebruik van apps

Gebruik van cookies
De website van Phoenix Systema maakt gebruik van cookies. In het cookiestatement onderaan de pagina kunt u hier meer over lezen.

Websites van info@phoenixsystema.nl en andere websites
Op de website van info@phoenixsystema.nl treft u mogelijk links aan naar andere websites. Phoenix Systema kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan info@phoenixsystema.nl

Meldpunt kwetsbaarheden
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren info@phoenixsystema.nl

Wijzigingen
Phoenix Systema behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op de pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Phoenix Systema een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop Phoenix Systema uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website, bij deelnemers van Phoenix Systema via de mailing of tijdens de lessen.

Laatst gewijzigd 18 juli 2018